Tulevaisuuden teknologia ja internet

Esineiden internet – uusi verkkovallankumous?

Posted on

Kutsuttiinpa sitä sitten asioiden ja esineiden internetiksi, teolliseksi internetiksi tai kansainvälisellä Internet of Things -nimellä, varmaa on, että tämä globaalin teknologiateollisuuden nykyhetken ehdoton muotisana ja varsinkin ilmiö, jota se kuvaa, tulee vaikuttamaan maailmaan monella odottamattomallakin tavalla jo lähivuosina.

Yksinkertaisimmillaan esineiden internetiä voidaan kuvata fyysisistä esineistä koostuvaksi verkoksi, ja näihin esineisiin sisältyy kommunikoimis-, aistimis- tai vuorovaikutusteknologiaa. Esineiden internetissä esineitä käytetään siis tiedon keräämiseen ja niiden väliseen yhteydenpitoon ja tiedon jakamiseen.

Erilaisen älyteknologian tuominen mitä moninaisempaan laite- ja esinevalikoimaan on omiaan herättelemään mitä mielikuvituksellisimpia mielikuvia tieteiselokuvien ja -kirjallisuuden tulevaisuudenkuvista. Vaikka huomattava osa niistä olisikin mahdollista luoda todeksi teollista internetiä hyödyntämällä, ei tämä aivan itsestään kuitenkaan tapahdu.

Esineiden internetin rakennusmateriaali on raakadata, jota nämä uudet, älyllistetyt laitteet tuottavat erilaisten ennakoivien analytiikkaratkaisujen aineistoksi. Kun nämä analytiikkaratkaisut tapahtuvat reaaliaikaisesti, ovat teollisen internetin hyödynnysmahdollisuudet miltei mittaamattomat mitä erilaisimmilla toimialueilla aina terveydenhuollosta ja teollisuudesta viihteeseen.

Esineiden internet logistiikassa ja infrastruktuurissa

Eräs syy siihen, että asioiden ja esineiden internetin mahdollisuudet ovat varsinkin suurelle yleisölle jokseenkin tuntemattomia on se, että asiaa koskeva kielenkäyttö ei ole vielä ehtinyt vakiintua, ja eri termien välillä on tiettyjä hienoisia merkityseroja. Teollisuuden piirissä esimerkiksi teollinen internet on esineiden internetiä yleisempi termi, ja sen hyödyt tuntuvat merkittävimmin valmistusprosessien valvonnassa ja ohjauksessa. Logistiikkasektorilla taas teollinen internet on käytössä jo huomattavan laajasti, ja tulevaisuuden näkymät viittaavat siihen, että sen sovelluskohteet vain lisääntyvät lisääntymistään.

Teollisen älyteknologian hyödynnyskohteet ovat huomattavan monipuoliset. Esimerkiksi jätelogistiikan toimialalla erilaiset Internet of Things -sovellukset tehostavat toimintaa huomattavasti. Ajatellaan vaikkapa jäteastioita, jotka on varustettu anturein, jotka mittaavat niiden täyttöastetta. Tämän tiedon jalostaminen mahdollistaa muun muassa tyhjennyskäyntien optimoimisen.

Liikennejärjestelmien ja liikenneinfran seurantaan ja valvontaan sovellettavien ohjaus- ja havaintolaitteistojen tuottamaa raakadataa on myös mahdollista jatkojalostaa erilaisiksi palveluiksi. Näiden palveluiden avulla kulkuvälineiden liikkumista, etenemistä ja saapumisaikoja on mahdollista ohjata ja ennustaa entistä tarkemmin.

Esineiden internet ja arjen hyödykkeet

Ihmistä voidaan täydellä syyllä pitää läpikotaisen uteliaana olentona, ja vaikka osa tämän eläinlajin edustajista onkin sangen konservatiivista ja uusia ajatuksia karttavaa väkeä, löytyy myös kasapäin porukkaa, jotka mielellään ottavat käyttöön mitä erikoisempia vempaimia ja vekottimia – niin hyöty- kuin viihdekäyttöönkin. Monet asioiden ja esineiden internetin sovellustavat tulevatkin tarjoamaan myös näillä alueilla mitä moninaisempia tapoja rikastuttaa ja helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa. Toiset niistä toki ovat hieman utopistisempia kuin toiset.

Yksi kutkuttavimmista esineiden internetin sovellusmahdollisuuksista tuntuisi olevan, ainakin puheen tasolla, erilaiset “älykotiin” liittyvät ajatuskulut. Monet tavallisetkin ihmiset ovat kuulleet tietotekniikkamiljardöörien hyperteknisistä taloista ennakoivine ilmastointeineen ja jääkaapin tilannetta päivittävine sovelluksineen. Useimmille läheisimpiä ja nopeammin realisoituvia esineiden internetin tuotoksia ovat autojen erilaiset sensorit, jotka tähtäävät huollon ja käytön helppouden optimoimiseen, mutta jo nyt monilla on käytössään mitä erilaisempaa päälle puettavaa teknologiaa, joko erilaisina rannekkeina tai osana jo käytössä olevaa teknologiaa, kuten älypuhelimia.

Esineiden internet ja terveydenhuolto

Ehkäpä kaikkein innostuneimpia ja inspiroituneimpia äänenpainoja esineiden ja asioiden internetin mahdollistamista sovelluksista on kuultu terveydenhuollon ja sairaanhoidon alueelta. Ala on perinteisesti vaatinut paljon inhimillisiä resursseja, joiden toimintaa on ollut vaikea optimoida ja kehittää määrämittaisesti, koska suoritettavan työn kohde on ihminen. Esineiden internetin mahdollisuudet moninkertaistuvat terveydenhuollossa jo varsin yksinkertaisten älyrannekkeiden avulla, jotka pystyvät keräämään esimerkiksi potilaista reaaliaikaista dataa, jonka pohjalta hoitotoimenpiteiden ennakoiminen ja optimoiminen tuovat etuja niin terveydenhuolto-organisaatioille kuin potilaillekin.

Esineiden internetin ja Internet of Things -sovellusten mahdollisuudet eivät kuitenkaan rajaudu terveydenhuoltosektorilla ainoastaan erilaisiin rannekkeisiin, vaan muitakin ratkaisuja on käytössä tänä päivänä jo entistä enemmän. Eräissä kotimaisissakin sairaaloissa on otettu käyttöön älysänkyjä, joiden sovellukset seuraavat osastojen varaustilannetta sekä voivat automaattisesti muuttaa asetuksiaan auttaakseen ylös nousevaa potilasta.

Sänkyjen lisäksi terveydenhuollon esineiden internetin sovelluskohteita ovat olleet myös kotikäyttöön suunnitellut automatisoidut lääkeannostelijat, jotka välittävät tietoa myös lääkityksen määränneille terveydenhuollon ammattilaisille mahdollista analyysiä varten.

Esineiden internet ja riskitietoisuus

Esineiden ja asioiden internetin ja teollisen internetin mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat kokonaisvaltaisesti mullistavia ja tulevat jopa varovaisten arvioiden mukaan muuttamaan maailmaa jotakuinkin samassa suhteessa kuin sähkön tai tietokoneiden yleistyminen. On todennäköistä, että tämän merkittävän kehitysharppauksen alustavia tuloksia pystytään vain arvailemaan. Varmaa on kuitenkin, että fyysisten esineiden verkottuminen tulee lisäämään tarvetta kokonaisvaltaisemmille tietoturvaratkaisuille aina tietoisuutta lisäävistä koulutuksista käytännön turvaratkaisuihin. Kehitysmahdollisuudet ovat kuitenkin niin mittavat, että tähän ilmiöön on suositeltavaa suhtautua avoimesti, mutta harkiten.

Yhteenveto

Esineiden ja asioiden internet on ollut osin epäuskon ja osin innoittuneiden lausuntojen aiheena viimeiset vuodet niin teknologiateollisuuden sisäisissä keskusteluissa kuin laajemminkin yhteiskunnassa sen ulkopuolella. Verkkoon kytkettyjen, enemmän tai vähemmän autonomisten laitteiden tuottama raakadata pitää sisällään avaimet suuriin muutoksiin niin liiketoiminnassa kuin viihdekäytössäkin, jota kaikkein rohkeimmat vertaavat jopa uuteen teolliseen vallankumoukseen. Niin logistiikan, infrastruktuurin kuin terveydenhuollonkin osa-alueilla monet esineiden internetin sovellukset ovat oikeastaan arkipäivää, mutta tulevaisuus näyttää myös mielenkiintoiselta, kunhan vain tietoturvallisuudesta huolehditaan asiallisesti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *