Tulevaisuuden teknologia ja internet

Esineiden internet mullistaa maailman

Posted on

Internet löi itsensä suomalaisten tietoisuuteen 1990-luvun puolivälissä. Ennen tätäkin oli internetiä käytetty erityisesti yliopistopiireissä, mutta tavalliselle käyttäjälle netti tuli tutuksi vasta ensimmäisten helppokäyttöisten internet-selainten myötä. Nykyisin internet on arkipäiväisessä käytössä kaikkialla maailmassa ja helpottaa elämäämme monella tavoin.

Internetin seuraavaksi mullistukseksi on kutsuttu esineiden internetiä, joka yhdistää myös erilaiset esineet ja laitteet internetiin. Tästä on hyötyä paitsi teollisuudessa, myös jokapäiväisessä elämässämme. Mutta mistä esineiden internetissä oikeastaan on kysymys? Se selviää sivustoltamme.

Esineiden internetistä käytetään montaa erilaista termiä. Englanniksi termi on Internet of Things (IoT) ja myös teollisesta internetistä puhutaan. Tutkimusyritys Gartnerin määritelmän mukaan teollisessa internetissä on kyse fyysisistä laitteista, jotka aistivat ympäristöään ja viestivät ja toimivat havaintojensa perusteella älykkäästi.

Esineiden internet liittyy digitalisaatioon eikä tarkoita pelkästään palveluiden sähköistämistä, vaan sitä, että kun yksi asia digitalisoituu, koko ekosysteemi ja arvoketju muuttuvat. Näin esineiden internetiä on kuvannut Tiedon entinen johtaja Taneli Tikka.

Esineiden internet säästää aikaa ja rahaa

Esineiden internetistä ryhdyttiin puhumaan laajemmin muutama vuosi sitten. Esimerkiksi vuonna 2015 hallitus nimesi esineiden internetin erääksi hallituksen kärkihankkeista. Tuolloin eräiden arvioiden mukaan esineiden internet voisi tuoda lähes 50 000 uutta työpaikkaa Suomeen. Jo tuolloin käytössä oli lukuisia esineiden internetin sovelluksia, jotka helpottivat tavallisen kansalaisen eloa ja oloa. Yleisin sovellus lienee etäluettava sähkömittari, joka lähettää sähkönkulutuksesta tiedon suoraan sähköyhtiölle. Tällaisessa mallissa kuluttajan ei tarvitse enää lukea mittariaan manuaalisesti lainkaan.

Suomen iso metsäteollisuussektori hyödyntää laajasti esineiden internetiä. Esimerkiksi jo nyt metsäkoneissa on ominaisuus, joka lähettää sahoille suoraan tiedon siitä, millaista puuta kone kaataa. Tämä helpottaa puolestaan tuotannon suunnittelua ja tuotantokapasiteetin mitoitusta.

Energiansäästöä on myös suomalaisfirma Enevon kehittämä järjestelmä, jossa jäteastioihin kiinnitettävät anturit ilmoittavat roska-autoille tyhjentämisen tarpeesta. Tällainen ominaisuus säästää polttoainetta, työaikaa ja tietysti samalla myös asiakkaan saama palvelu paranee. Eräiden arvioiden mukaan esineiden internet tulee mullistamaan maailmaa yhtä paljon kuin sähkö ja tietokoneet.

Esineiden internetiin liittyy myös haasteita

Vaikka esineiden internet tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia, liittyy siihen myös ainakin alkuvaiheessa paljon uhkia, joista vähäisin ei ole tietoturvaongelmat. Aina kun mikä tahansa laite liitetään verkkoon, on mahdollista, että siihen pääsee käsiksi joku ulkopuolinen. Nettiyhteydellä toimivat kodin laitteet ovat usein heikoimmin suojattuja, ja näitä heikkouksia onkin maailmalla käytetty isoihin verkkohyökkäyksiin. Laitevalmistajien agendalla onkin aluksi ollut saada vain tekniikka pelaamaan ja kehityksessä on usein unohdettu asiakasturvallisuus ja tietoturvan vahvistaminen.

Esineiden internetissä tärkeintä on muistaa polku ja liikenteen lähde. Internetiin kytketyt laitteet tarvitsevat aina tuekseen internetin, joten kuluttajan kannattaa erityisesti huolehtia kotiverkkonsa riittävästä suojaamisesta. Sama koskee tietysti avoimia wifi-verkkoja: töiden tekeminen kahvilan nettiyhteydellä ilman salausta on aina riski. Sama koskee kotioloissa netin käyttöä. Jos esimerkiksi televisio on kytketty internetiin, yhteyden pitää olla suojattu. Markkinoille onkin tullut reitittimiä, jotka yhdistävät reitittimen ja tietoturvaohjelman. Yksi alan pioneereja on kotimainen tietoturvayhtiö F-Secure.

Ristiriita avoimuuden ja tietoturvan välillä

Liiallinen tietoturvaan panostaminen saattaa kuitenkin jopa haitata esineiden internetin toimintaa. Esimerkiksi nyt nettiin liitetyt kodin laitteet saattavat sisältää sensoreita tai tietoa kerääviä kameroita. Valaistusjärjestelmät nappaavat tietoa siitä, milloin kotona ollaan ja milloin ei. Tällaista tietoa ei tietystikään kovin mielellään raportoi ulkopuolisille.

Esineiden internet -laitteiden käyttöohjeissa kerrotaan harvoin, mihin kaikkeen tulee antaneeksi luvan, kun laitteen kiinnittää kotiverkkoon. Usein käyttöohjeet ovat lähes hepreaa tavalliselle maallikolle, joten usein laite asennetaan ilman tarkkaa tietoa seurauksista.

Esineiden internetin kannalta tiedon jakaminen esimerkiksi kehittäjille ja laitteiden tekijöille olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Tällainen tieto tekee laitteista fiksumpia ja kaiken kaikkiaan parempia. Avointa tiedonkeruuta harrastaa esimerkiksi yhdysvaltalainen sähköautovalmistaja Tesla.

Tiedonkeräämiseen suhtaudutaan nykyään kuitenkin varsin vakavasti, sillä EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR asetti toimijoille runsaasti uusia rajoituksia tiedon keräämisen suhteen. Tietojen keräämisen rajoitukset ja ilmoitusvelvollisuudet niistä koskevat tietysti myös esineiden internetin palvelun- ja laitteiden tarjoajia. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on ilman muuta kuluttajan suojaaminen.

Mitä hyötyä esineiden internetistä on?

Mitä hyötyä meille kuluttajille sitten on siitä, että kodin valaistusjärjestelmä on internetissä? Tai että televisio tai jopa vauvan itkuhälytin on kytketty nettiin? Monet esineiden internetin sovelluksista ovat vielä lapsenkengissä ja se, että esimerkiksi kodin valoja voidaan ohjata kännykkäapplikaatiolla, on enemmän ehkä hauska jippo kuin elintärkeä tuote. Lisäksi laitteiden tietoturva puhuttaa paljon. Olemmeko valmiita ottamaan hauskoja jippoja elämäämme tietoturvan kustannuksella? Hyödyt ovat monesti vielä pienet, mutta tulevaisuudessa povataan tietoturvan parantumista ja laitteiden hyötyjen kasvamista.

Esineiden internet nyt ja tulevaisuudessa

Vaikka esineiden internetistä on tarjolla jo useita kuluttajasovellutuksia, suurimmat hyödyt tässä vaiheessa nappaa kuitenkin teollisuus. Esimerkiksi metsäkoneen tiedonsiirto sahalle helpottaa ja säästää suoraan mitattavissa määrin aikaa ja rahaa, samoin roskasäiliöihin asennettava älyanturi. Tällaisten sovellusten hyödyt eivät suoraan näy kuluttajalle, vaan säästävät rahaa ja energiaa teollisuudessa. Kuluttajien parissa lähes kaikki kodin laitteet halutaan kytkeä nettiin, mutta hyödyt ovat vielä kovin marginaaliset. Lisäksi tietoturva-asiat huolestuttavat monia, joten monen asian on kehityttävä, ennen kuin koko elämämme menee nettiin.

One thought on “Esineiden internet mullistaa maailman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *