Tulevaisuuden teknologia ja internet

Esineiden internet – mitä se on?

Posted on

Esineiden ja asioiden internet, IoT, internet of things, teollinen internet… Vallitsevasta asiaintilasta on kohtalaisen vaivatonta päätellä, että ainakin vielä vanha sanonta rakkaan lapsen monista nimistä pitää paikkansa. Vaikka esineiden internet-nimitystä on kulutettu käytössä jo kotvan aikaa, ei yllättävän monella ole täsmällistä käsitystä siitä, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Tämä siis siitäkin huolimatta, että monet meistä käyttävät arjessaan useitakin teollisen internetin sovelluksia. Mitäpä muuta olisivatkaan niin sanotut älykkäät kellot tai vaikkapa älykkäät jääkaapit?

Vaikka älyn etuliitettä onkin viime vuosina soviteltu vähän joka laitteeseen aina kaulimesta vessaharjaan, se ei ainakaan vielä ole johtanut tilanteeseen, jossa ihmiset olisivat voineet tehdä ristisanatehtäviä vohvelirautojensa kanssa tai keskustella osakesalkkunsa sisällöstä tehosekoittimensa kanssa. Monien mieleen onkin juolahtanut pohtia, mitä tämä uljas älymaailma tarkoittaa käytännössä. Asioiden ja esineiden internetin sovellukset ovat varsin moninaiset, sillä teknisesti niillä tarkoitetaan mitä tahansa laitetta ja konetta, jota voidaan jollain tapaa käyttää verkkoyhteyden välityksellä.

Tulevaisuus – jo tänään täällä?

Monet esineiden ja asioiden internetin esimerkkisovellukset muistuttavat huomattavasti tieteiskirjallisuudesta ja -elokuvista tuttuja toimintamalleja, jotka tuntuvat tavallisesta katsojasta kutkuttavilta, mutta vielä niin etäisiltä, että ne voisivat yhtä hyvin olla mahdottomia tai vaikkapa taikuutta. Esimerkki kahvinkeittimestä, joka kytkeytyy päälle automaattisesti päälle herätyskellon soidessa, on epäilemättä kekseliäs ja varmasti jo arkipäivää maailman supervarakkaille teknologisille edelläkävijöille. Teollinen internet on kuitenkin luonnollinen kehitysaskel myös aivan tavallisten ihmistenkin elämässä. Mutta mistä kaikesta mahdottomasta se tekee mahdollista?

Osa esineiden ja asioiden internetiä ympäröivästä epätietoisuudesta ja arvailusta johtuu lähes täysin siitä, että elämme vasta tämän vallankumouksellisen kehitysaskeleen alkumetreillä. Tästä kertovat jo nimeämisvaikeudetkin, sillä termistö ei ole vielä vakiintunut, ja eri yhteyksissä käytetyillä nimityksillä on suurempia tai pienempiä vivahde-eroja.

Tämän päivän yleisimpiä teollisen internetin sovelluksia ovat vaikkapa etäluettavat sähkömittarit ja liikennevirtoja mittaavat laskurit tai metsäkoneet, jotka osaavat kertoa sahoille millaista puuta ne katkovat. Tämä kaikki on kuitenkin vasta alkua.

Raakadataa ja liiketoimintamahdollisuuksia

Olipa kyse sitten esineiden internetistä, tavaroiden internetistä tai teollisesta internetistä, toimii sen polttoaineena raakadata, eli eri sovelluksista kerätty analysoimaton tieto. Datasta on jo monessa yhteydessä puhuttu uutena öljynä, joten ei ole mikään ihme, että miltei kaikki yritykset ja organisaatiot toimialasta riippumatta ovat kiinnostuneita IoT-sovellusten tuottaman datan analysoinnista.

Erona aiempiin analysointitapoihin mahdollistaa teollinen internet reaaliajassa tapahtuvan, ennakoivan analysoinnin, jolla on suorastaan mullistava kehittymispotentiaali yhdistettynä automaatioon. Esineiden internetin uskotaankin muuttavan koko modernin liiketoimintaympäristön.

Eräiden arvioiden mukaan maailmanlaajuisesti jo vuonna 2015 hieman alle 5 miljardia laitetta oli yhteydessä internetiin. Ennustaminen on vaikea laji, mutta on esitetty veikkaus, että tuo sama luku olisi vuonna 2020 huomattavasti suurempi, peräti 25 miljardia. Tästä joukosta muodostettavan raakadatan määrä on suorastaan niin käsittämätön, että sen lopullisia sovelluksia on vaikea edes kuvitella. On kuitenkin ennustettu, että teollista internetiä varten tarvittavat alustat ja ekosysteemit synnyttäisivät pelkästään Suomeen jopa 50 000 uutta työpaikkaa.

Esineiden internetin turvallisuus

Esineiden ja asioiden internetin mahdollisuuksien esiin loihtimat tulevaisuuden näkymät ovat useimmiten kiehtovia ja ruusuisia, eikä maailmassa ole tarpeeksi toivoa, jotta enimmäkseen positiivisia kehityskulkuja ryhtyisi mielellään kritisoimaan. Kriittinen asenne on kuitenkin välttämätön, jotta kaikki potentiaali saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Uudet älykkäät laitteet, jotka ovat verkossa, tehostavat arkea ja mahdollistavat etädiagnoosit ja -korjaukset. Nämä osaltaan lisäävät turvallisuutta, mutta samat teknologiset ratkaisut ja valinnat avaavat näihin ekosysteemeihin myös helposti hyödynnettäviä haavoittuvaisuuksia.

Kaikessa uudessa teknologiassa on omat riskinsä, joita ei voi välttää. Asioiden ja esineiden internetin mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat siinä määrin mittavat, että niitä ei kannata jättää hyödyntämättä vain sen vuoksi, että on olemassa tiettyjä turvallisuusriskejä. Teollisen internetin yleistyessä onkin entistä tärkeämpää, että niin organisaatiot, yritykset kuin yksityiset ihmisetkin lisäävät tietoisuuttaan tietoturvaan liittyvistä riskeistä ja tekevät turvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja ratkaisuja. Valpas ja valistunut toimija kykenee hyödyntämään edut ja karsimaan haittoja.

Mullistuksia horisontissa

Asioiden ja esineiden internetin potentiaalista ollaan koettu vasta hyvin pieni osa ja on jokseenkin varmaa, että jo aivan lähivuosina tulemme kuulemaan ja kokemaan sen kokonaisvaltaiset vaikutukset niin arjessa kuin juhlassa. Esimerkiksi miltei kaikki uudet autot, jotka lanseerataan markkinoille, pitävät sisällään jo nyt mittavat valmiudet asioiden ja esineiden internetiä varten – niitä ei vain ole vielä kytketty päälle. On kuitenkin vielä sellaisia innovaatioita, jotka odottavat esimerkiksi akkujen ja tietokoneiden laskentatehon kehittymistä olemassa olevien ongelmien ratkomiseksi.

Yhteenveto

Asioiden ja esineiden internet on monella nimellä tunnettu ilmiö, joka on puhuttanut varsinkin teknologisesti orientoituneita ihmisiä kiihtyvällä tahdilla viimeiset vuodet. Eikä vielä tosiaankaan näytä siltä, että keskustelu tämän ilmiön ympärillä olisi laantumassa.

Esineiden internet tarkoittaa verkkoyhteyden leviämistä koneisiin ja laitteisiin, joita voi sensuroida, mitata ja ohjata verkkoyhteyden yli. Asioiden internetin mukanaan tuomat mahdollisuudet pitävät sisällään huomattavan potentiaalin niin ihmisten oman elämän kuin liiketoiminnankin rikastuttamiseksi, ja siksi sitä kannattaa seurata tarkasti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *